รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ์ เหล่าฤทธิไกร (โกสินทร์)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 77
อีเมล์ : mr.gosintr@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คริสตจักรศังขะฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใช้อิสระ (ด้านพระคัมภีร์)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 119/14 ม.1 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2564,09:52 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.105.39


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล