รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุธี ตั้งสัจจานุรักษ์ (franks)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น :
อีเมล์ : franks17tu@yahoo.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Megamax Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Sales & Technical Director
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สามพราน จ.นครปฐม

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.ค. 2560,17:22 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.112.77


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล