ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์รูปภาพทั้งหมดของงาน สามารถดูได้ที่ Facebook fanpage โรงเรียนครับ


http://www.facebook.com/pg/Sitabutrbamrungschoolbangkok/photos/?tab=album&album_id=1996073123846165&__xts__%5B0%5D=68.ARCFFFWYZaWiEG-7Cp3GiqEnXwK8XdXTFQM1WzUlhs88gOqI0E3XXzowNUfPg9LHPQ93QYHBym1FcK6vwNXH_nqc870mOjUjLiESr2nuzfMHcecKrDKenjCybpoR1n-qdrCF_2jYOApZb5u5BV_6is_C2fNWb-ocqjrdPLYHlGa63Axh5tJrKsXhj9wCjCld5hGiC8m565j3JW9xLtOFBqUbB5LRAhmgbV2Nv87xCGPadD_KmYu-nWobzsTuoOAEcQ63BAmQMCa7_pQ-Lx-6kRvD-FDPlnLEL4s3ah-hYVUiEvs-ZDPs_OP2kZ8D7pS5wQiHAj_GNtSwyMuhPJfjkvs4Xe8MG2l1AebFjPnFkDb8PJs-AHS1ZG5yRpAdsJZZ4Fo_8rLSFxxmR9hgCU829EKGfAtK_unB_R0wbPFVGtGZhgUPmX-ag2wNDYY77B5N-P-_7Xo5Kmz2zZEeJ_acDbkutclxPJTdo8N_oWkJDJ8iR5mVFK4zyTiVaGfDXSktiCKq9xH_FZ1nhhuFXuPGXZv0vz1Qf9nlUNZgeqjw6w&__tn__=-UC-R
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,11:54   อ่าน 435 ครั้ง