ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 ตุลาคม 2558
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ.ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคาร 3

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์ขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   ในวันอาทิตย์ที่ 25  ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนสีตบุตรบำรุงหลังจากประชุม   ผู้ปกครองจะพบกับครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการ  ดังนี้

1.  จ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ยกเว้นนักเรียนชั้น อ.1,ป.1,ม.1,ม4

ที่จ่ายแล้ว)

2  รับทราบเรื่องการแจกอุปกรณ์การเรียนทุกชั้นเรียน

จึงเรียนมา เพื่อโรงเรียนจะได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และขอขอบคุณมา ณ   โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2558,00:00   อ่าน 1424 ครั้ง