ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุงปี 2559
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง ซึ่งประกอบด้วยทุนดังนี้
1. ทุนเรียนดี
2. ทุนเรียนฟรี 4 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
3. ทุนศึกษาต่อประเทศจีน
4. ทุนศึกษาต่อไต้หวัน
5. โควต้าพิเศษจากมหาวิทยาลัยบูรพา(MOU)
6. ทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร
สนใจติดต่อ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 02 214 3738
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 1747 ครั้ง