ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ระดับปฐมวัย (อ่าน 70) 09 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 02 เม.ย. 64
บรรยากาศในชั้นเรียนแผนกปฐมวัย (อ่าน 136) 31 มี.ค. 64
Chinese English Classroom (อ่าน 8) 19 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 พร้อมรับทุนการศึกษาส่วนลด ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 335) 06 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท ให้กับนักเรียน ที่สอบYCTได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 158) 04 มี.ค. 64
ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนCEC รอบที่ 1(ภายใน) (อ่าน 108) 03 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง จากผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 113) 05 ก.พ. 64
ยินดีกับนร.ชั้น ป.4-6 ที่สอบYCT1-4 ได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 240) 08 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 474) 08 ม.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 386) 18 ธ.ค. 63
โครงการเรียนล่วงหน้า Pre Degree (อ่าน 323) 23 พ.ย. 63
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 315) 13 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คะแนนสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 474) 01 เม.ย. 63
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบ YCT ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน (อ่าน 47) 01 เม.ย. 63
ประกาศ ยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 356) 05 มี.ค. 63
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง3ปี (อ่าน 391) 05 มี.ค. 63
เลื่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 317) 28 ก.พ. 63
การงดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (อ่าน 390) 28 ก.พ. 63
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา ปี 2563 (อ่าน 549) 06 ก.พ. 63
ยินดีกับนร.ชั้น ป.4-6 ที่สอบYCT1-4 ได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 48) 07 ม.ค. 63
กำหนดการค่ายเยาวชนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 1146) 20 ส.ค. 62
ประกาศผลการสอบ YCT (Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 930) 15 มี.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1575) 16 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 7000) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคฤดูร้อน) โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2501) 06 ม.ค. 60
เรียนเชิญร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย (อ่าน 1659) 27 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1183) 15 ก.ย. 59
ตารางสอบวัดผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1443) 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ครบ ๙๕ ปี วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (อ่าน 1337) 05 ก.ย. 59
เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม4/59 (22ส.ค.ถึง 16 ต.ค.59) (อ่าน 1380) 10 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (อ่าน 2317) 28 ก.ค. 59
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 2108) 25 เม.ย. 59
ทุนการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุงปี 2559 (อ่าน 1748) 29 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปี 2559 (อ่าน 3300) 06 ม.ค. 59
รับสมัครเรียนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 2559 (อ่าน 3397) 11 พ.ย. 58
กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1571) 16 ต.ค. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1424) 16 ต.ค. 58
เชิญร่วมงาน "สีตบุตรนิทรรศน์" ในวันที่ 11 กันยายน 2558 (อ่าน 1300) 04 ก.ย. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วม "การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง" ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กันยาย (อ่าน 1872) 04 ก.ย. 58