ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีกับนร.ชั้น ป.4-6 ที่สอบYCT1-4 ได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 99) 08 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 138) 08 ม.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 242) 18 ธ.ค. 63
โครงการเรียนล่วงหน้า Pre Degree (อ่าน 165) 23 พ.ย. 63
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 206) 13 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คะแนนสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 374) 01 เม.ย. 63
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบ YCT ได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน (อ่าน 44) 01 เม.ย. 63
ประกาศ ยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 307) 05 มี.ค. 63
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง3ปี (อ่าน 327) 05 มี.ค. 63
เลื่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 255) 28 ก.พ. 63
การงดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (อ่าน 333) 28 ก.พ. 63
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา ปี 2563 (อ่าน 472) 06 ก.พ. 63
ยินดีกับนร.ชั้น ป.4-6 ที่สอบYCT1-4 ได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 40) 07 ม.ค. 63
กำหนดการค่ายเยาวชนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 1065) 20 ส.ค. 62
ประกาศผลการสอบ YCT (Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 848) 15 มี.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1509) 16 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 6920) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคฤดูร้อน) โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2429) 06 ม.ค. 60
เรียนเชิญร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย (อ่าน 1587) 27 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1128) 15 ก.ย. 59
ตารางสอบวัดผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1390) 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ครบ ๙๕ ปี วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (อ่าน 1251) 05 ก.ย. 59
เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม4/59 (22ส.ค.ถึง 16 ต.ค.59) (อ่าน 1318) 10 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (อ่าน 2243) 28 ก.ค. 59
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 2046) 25 เม.ย. 59
ทุนการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุงปี 2559 (อ่าน 1678) 29 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปี 2559 (อ่าน 3209) 06 ม.ค. 59
รับสมัครเรียนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 2559 (อ่าน 3326) 11 พ.ย. 58
กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1514) 16 ต.ค. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1377) 16 ต.ค. 58
เชิญร่วมงาน "สีตบุตรนิทรรศน์" ในวันที่ 11 กันยายน 2558 (อ่าน 1243) 04 ก.ย. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วม "การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง" ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กันยาย (อ่าน 1786) 04 ก.ย. 58
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน" ในวัน (อ่าน 1301) 04 ก.ย. 58
ประกาศผล "การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ" (อ่าน 1379) 26 ส.ค. 58
ขอต้อนรับผู้รับใบอนุญาต คุณอรวรรณ พิสิษฐเกษม ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 2455) 05 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทองแดงโอเน็ต ของนักเรียน โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ระดับ ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1403) 02 ก.ค. 58
ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผูืมีเกียรติทุกท่าน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ๒๒-๒๗ มิ.ย.๒๕๕๘ (อ่าน 1323) 23 มิ.ย. 58
โปรแกรม Intensive English-Chinese Program for Kindergarten at Sitabutrbamrung School (อ่าน 1976) 25 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 4589) 19 ก.พ. 58
ร่วมรำลึกวัน ปรีชา พิสิษฐเกษม วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 2099) 19 ก.พ. 58