ประกาศ
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 665) 21 ธ.ค. 63
โครงการติวเข้มสอบYCT1-4 (อ่าน 747) 02 พ.ย. 63
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี2561 (อ่าน 2053) 03 ม.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2601) 29 พ.ค. 60
รูปแบบข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2126) 10 ก.ย. 59
รูปแบบข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2111) 10 ก.ย. 59
รูปแบบข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1983) 10 ก.ย. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2090) 02 ก.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1732) 17 ส.ค. 59
ระเบียบโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ว่าด้วยการลงโทษ ตัดคะแนน ให้คะแนน และแก้ไขคะแนน ปี2559 (อ่าน 1434) 10 มิ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง มอบทุนการศึกษาเรียนดีกับธนาคารออมสิน (อ่าน 1213) 26 พ.ค. 59
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 1461) 19 พ.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1821) 10 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1425) 04 พ.ค. 59