ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน" ในวัน (อ่าน 1356) 04 ก.ย. 58
ประกาศผล "การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ" (อ่าน 1432) 26 ส.ค. 58
ขอต้อนรับผู้รับใบอนุญาต คุณอรวรรณ พิสิษฐเกษม ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 2530) 05 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทองแดงโอเน็ต ของนักเรียน โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ระดับ ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1465) 02 ก.ค. 58
ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผูืมีเกียรติทุกท่าน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ๒๒-๒๗ มิ.ย.๒๕๕๘ (อ่าน 1375) 23 มิ.ย. 58
โปรแกรม Intensive English-Chinese Program for Kindergarten at Sitabutrbamrung School (อ่าน 2078) 25 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 4692) 19 ก.พ. 58
ร่วมรำลึกวัน ปรีชา พิสิษฐเกษม วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 2198) 19 ก.พ. 58
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงานบัณทิตน้อยระดับชั้นอนุบาล และงานปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5406) 29 ม.ค. 58
นักเรียน ม.4-ม.6 ทัศนศึกษาและอยู่ค่าย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู 18 - 19 ธันวาคม 2557 (อ่าน 1844) 17 ธ.ค. 57
นักเรียน ป.4 - 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2557 (อ่าน 1902) 17 ธ.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าประชุม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 16.00 น. (อ่าน 1201) 07 ธ.ค. 57
กำหนดการสอบ YCT นักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น. (อ่าน 1868) 12 พ.ย. 57
การสอบธรรมสนามหลวงประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ สนามสอบโรงเรียน สีตบุตรบำรุง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน (อ่าน 1508) 12 พ.ย. 57
มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 1476) 12 พ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 (อ่าน 1278) 06 พ.ย. 57
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 น (อ่าน 1843) 24 ต.ค. 57
กำหนดการเปิดงาน Open House วันที่ 26 กันยายน 2557 (อ่าน 2391) 17 ก.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 (อ่าน 1521) 12 ก.ย. 57
เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช คว้ารางวัลอนุรักษ์ยูเนสโก Awards of Merit (อ่าน 2717) 10 ก.ย. 57
ประธานมูลนิธิไทย - จีนเพื่อการศึกษา และ วัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ชนะรางวัล เพชรยอดมงกุฎ (อ่าน 2826) 04 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง วันที่ 5 ก.ย. 2557 (อ่าน 1503) 01 ก.ย. 57
นักเรียนสีตบุตรบำรุง ชนะเลิศการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 เป็นปีที่ 3 (อ่าน 1705) 26 ส.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ถึง ป.1 ร่วมงาน Open House ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (อ่าน 2701) 07 ส.ค. 57
มูลนิธิปรีชา-โคมเพชร มอบทุนการศึกษาใน วันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค.2557 (อ่าน 1501) 29 ก.ค. 57
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 - 6 ทัศนศึกษาโครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน วันที่ 20 ส.ค. 2557 (อ่าน 1325) 23 ก.ค. 57
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.1 - 3 พระที่นั่งวิมานเมฆ และสวนสัตว์เขาดินวนา วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1608) 23 ก.ค. 57
ค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.1 - ม.6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 1658) 23 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี (อ่าน 1330) 23 ก.ค. 57
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (อ่าน 6053) 22 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 3960) 21 ก.ค. 57
ประกาศ เรื่องกำหนดวันและเวลาการสอบวัดผล ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1202) 17 ก.ค. 57
นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ประถมปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1257) 03 ก.ค. 57
วันอาสาฬหบูชา วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 (อ่าน 1613) 01 ก.ค. 57
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 2405) 22 มิ.ย. 57
ความหมายการไหว้ครู และประวัติการไหว้ครูที่นักเรียนควรทราบ (อ่าน 23146) 18 มิ.ย. 57
กำหนด การหล่อเทียนพรรษาประจำปีของโรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายน 2557 (อ่าน 2611) 11 มิ.ย. 57
กำหนดการถ่ายรูปนักเรียน ชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 (อ่าน 1209) 11 มิ.ย. 57
สุนทรภู่ รัตนกวีเอกแห่งกรุงสยาม (อ่าน 1711) 10 มิ.ย. 57
ความหมายของ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน ในทางพุทธศาสนา (อ่าน 3349) 06 มิ.ย. 57