ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีกับนร.ชั้น ป.4-6 ที่สอบYCT1-4 ได้ 200 คะแนนเต็ม (อ่าน 76) 07 ม.ค. 63
กำหนดการค่ายเยาวชนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 1438) 20 ส.ค. 62
ประกาศผลการสอบ YCT (Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1147) 15 มี.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1800) 16 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 7272) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคฤดูร้อน) โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2747) 06 ม.ค. 60
เรียนเชิญร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย (อ่าน 1901) 27 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1347) 15 ก.ย. 59
ตารางสอบวัดผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1599) 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ครบ ๙๕ ปี วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (อ่าน 1608) 05 ก.ย. 59
เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม4/59 (22ส.ค.ถึง 16 ต.ค.59) (อ่าน 1569) 10 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 (อ่าน 2549) 28 ก.ค. 59
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 2325) 25 เม.ย. 59
ทุนการศึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุงปี 2559 (อ่าน 1936) 29 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปี 2559 (อ่าน 3546) 06 ม.ค. 59
รับสมัครเรียนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 2559 (อ่าน 3649) 11 พ.ย. 58
กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1750) 16 ต.ค. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1587) 16 ต.ค. 58
เชิญร่วมงาน "สีตบุตรนิทรรศน์" ในวันที่ 11 กันยายน 2558 (อ่าน 1438) 04 ก.ย. 58
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วม "การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง" ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กันยาย (อ่าน 2086) 04 ก.ย. 58
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน" ในวัน (อ่าน 1497) 04 ก.ย. 58
ประกาศผล "การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ" (อ่าน 1609) 26 ส.ค. 58
ขอต้อนรับผู้รับใบอนุญาต คุณอรวรรณ พิสิษฐเกษม ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 2897) 05 ส.ค. 58
รางวัลเหรียญทองแดงโอเน็ต ของนักเรียน โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ระดับ ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1684) 02 ก.ค. 58
ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผูืมีเกียรติทุกท่าน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ๒๒-๒๗ มิ.ย.๒๕๕๘ (อ่าน 1548) 23 มิ.ย. 58
โปรแกรม Intensive English-Chinese Program for Kindergarten at Sitabutrbamrung School (อ่าน 2469) 25 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 5055) 19 ก.พ. 58
ร่วมรำลึกวัน ปรีชา พิสิษฐเกษม วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 2549) 19 ก.พ. 58
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงานบัณทิตน้อยระดับชั้นอนุบาล และงานปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 6186) 29 ม.ค. 58
นักเรียน ม.4-ม.6 ทัศนศึกษาและอยู่ค่าย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู 18 - 19 ธันวาคม 2557 (อ่าน 2017) 17 ธ.ค. 57
นักเรียน ป.4 - 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2557 (อ่าน 2096) 17 ธ.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าประชุม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 16.00 น. (อ่าน 1369) 07 ธ.ค. 57
กำหนดการสอบ YCT นักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น. (อ่าน 2073) 12 พ.ย. 57
การสอบธรรมสนามหลวงประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ สนามสอบโรงเรียน สีตบุตรบำรุง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน (อ่าน 1684) 12 พ.ย. 57
มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 1647) 12 พ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 (อ่าน 1433) 06 พ.ย. 57
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 น (อ่าน 1986) 24 ต.ค. 57
กำหนดการเปิดงาน Open House วันที่ 26 กันยายน 2557 (อ่าน 2621) 17 ก.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 (อ่าน 1695) 12 ก.ย. 57
เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช คว้ารางวัลอนุรักษ์ยูเนสโก Awards of Merit (อ่าน 3001) 10 ก.ย. 57