ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานมูลนิธิไทย - จีนเพื่อการศึกษา และ วัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ชนะรางวัล เพชรยอดมงกุฎ (อ่าน 3175) 04 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง วันที่ 5 ก.ย. 2557 (อ่าน 1676) 01 ก.ย. 57
นักเรียนสีตบุตรบำรุง ชนะเลิศการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 เป็นปีที่ 3 (อ่าน 1866) 26 ส.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ถึง ป.1 ร่วมงาน Open House ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (อ่าน 2904) 07 ส.ค. 57
มูลนิธิปรีชา-โคมเพชร มอบทุนการศึกษาใน วันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 ส.ค.2557 (อ่าน 1711) 29 ก.ค. 57
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 - 6 ทัศนศึกษาโครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน วันที่ 20 ส.ค. 2557 (อ่าน 1469) 23 ก.ค. 57
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.1 - 3 พระที่นั่งวิมานเมฆ และสวนสัตว์เขาดินวนา วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1800) 23 ก.ค. 57
ค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.1 - ม.6 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 2153) 23 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี (อ่าน 1509) 23 ก.ค. 57
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (อ่าน 6283) 22 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 5504) 21 ก.ค. 57
ประกาศ เรื่องกำหนดวันและเวลาการสอบวัดผล ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1359) 17 ก.ค. 57
นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ประถมปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1431) 03 ก.ค. 57
วันอาสาฬหบูชา วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 (อ่าน 2500) 01 ก.ค. 57
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 2697) 22 มิ.ย. 57
ความหมายการไหว้ครู และประวัติการไหว้ครูที่นักเรียนควรทราบ (อ่าน 48303) 18 มิ.ย. 57
กำหนด การหล่อเทียนพรรษาประจำปีของโรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายน 2557 (อ่าน 3175) 11 มิ.ย. 57
กำหนดการถ่ายรูปนักเรียน ชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 (อ่าน 1375) 11 มิ.ย. 57
สุนทรภู่ รัตนกวีเอกแห่งกรุงสยาม (อ่าน 1892) 10 มิ.ย. 57
ความหมายของ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน ในทางพุทธศาสนา (อ่าน 3797) 06 มิ.ย. 57
นิทรรศการทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่โรงเรียน สีตบุตรบำรุง (อ่าน 1786) 05 มิ.ย. 57
ย้อนรอยสถาปัตย์สยาม ที่ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 4223) 04 มิ.ย. 57
รายงาน การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ครั้งที่ 1 (อ่าน 2732) 04 มิ.ย. 57
แหล่งเรียนรู้ ห้องอาเซียน (อ่าน 1300) 27 พ.ค. 57
แหล่งเรียนรู้ ห้องศูนย์ภาษาจีนสีตบุตรบำรุง (อ่าน 1783) 27 พ.ค. 57
โครงการอบรมของครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับของผลสัมฤทธิ์ทางโอเน็ต โดย อาจารย์โกมินทร์ (อ่าน 1155) 26 พ.ค. 57
โรงเรียนหยุดเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 1272) 22 พ.ค. 57
Invitation to participate AEC Classroom Learning (อ่าน 1394) 21 พ.ค. 57
Greetings to our new English teachers (อ่าน 1116) 21 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศก์นักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ วันที่ 19 พ.ค. 2557 (อ่าน 1233) 16 พ.ค. 57
โรงเรียนจัดอบรม โครงการวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 1153) 14 พ.ค. 57
รำลึก วันปรีชา พิสิษฐเกษม (อ่าน 1671) 04 พ.ค. 57
การประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1852) 04 พ.ค. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนปฐมวัย – ป.6, ม.1 รอบสุดท้าย (อ่าน 1503) 03 พ.ค. 57
ยินดีกับนร.ที่สอบYCT2020ได้ 200 คะแนนเต็ม -ของนร.ชั้นป.4-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 70)
เปิดบริการสอนว่ายน้ำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนและบุคคลภายนอก (อ่าน 3735)
การรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pzifer) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี (อ่าน 107)